Aduan & Pertanyaan Sistem Insurans Pekerjaan (SIP)
*Selaras dengan pemakaian Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Pembiayaan Kerajaan (Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19)) 2020 [Akta 830], pemprosesan permohonan dan bayaran PSU akan ditutup sepenuhnya pada
31 Disember 2022
.
Program Subsidi Upah
Klik Di Sini
Sistem Insurans Pekerjaan (SIP)

Klik Di Sini
Penjana Kerjaya / GIG

Klik Di Sini