Aduan & Pertanyaan Sistem Insurans Pekerjaan (SIP)
Aduan / Pertanyaan Faedah SIP

Bantuan Kewangan diberikan kepada pekerja yang telah kehilangan pekerjaan (LOE) dan yang telah berdaftar di bawah SIP

Aduan Baharu (SIP EMP+)

Bantuan Kewangan di bawah Bajet 2022 kepada pencarum PERKESO dan bukan pencarum PERKESO


Semakan Aduan

Semakan status aduan Faedah Sistem Insurans Pekerjaan (SIP Prihatin)


Pelaporan Pemberhentian Pekerja

Seksyen ini untuk pihak majikan, pekerja atau lain-lain agensi yang memerlukan bantuan berkaitan taklimat faedah SIP

Kembali