BORANG RAYUAN BANTUAN 4 BULAN UNTUK SEKTOR NEGATIF DI BAWAH PSU 4.0

Borang ini merupakan saluran rasmi PERKESO bagi rayuan untuk mendapatkan penambahan 2 bulan bantuan (4 bulan keseluruhan) di bawah PSU 4.0. Kelayakan dan pertimbangan rayuan adalah berdasarkan keputusan yang di buat oleh pihak PERKESO.


* Sila pastikan nama yang sama didaftarkan semasa permohonan PSU 4.0.

* Sila pastikan kod majikan yang sama didaftarkan semasa permohonan PSU 4.0.

* Sila nyatakan dengan terperinci.


*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb

Kembali