Borang Rayuan Program Subsidi Upah

Borang ini merupakan saluran rasmi PERKESO bagi majikan yang tersenarai dalam kes yang ditamatkan bayaran PSU dan permohonan PSU ditolak. Keputusan rayuan bergantung kepada siasatan lanjut oleh PERKESO.

PERKESO berhak menuntut semula bayaran PSU yang diterima oleh majikan dan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap majikan yang gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb

Kembali