Borang Aduan Pekerja

Borang ini merupakan saluran rasmi PERKESO bagi sebarang aduan dan pertanyaan berhubung Inisitif Tambahan Khas: Kita Prihatin. Tuan/Puan hendaklah melengkapkan butiran dan maklumat untuk semakan dan tindakan daripada pihak kami.
Tarikh Mula CTG :
Tarikh Akhir CTG :

*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb


Kembali