Borang Aduan Majikan

Borang ini merupakan saluran rasmi PERKESO bagi sebarang aduan dan pertanyaan berhubung Inisitif Tambahan Khas: Kita Prihatin. Tuan/Puan hendaklah melengkapkan butiran dan maklumat untuk semakan dan tindakan daripada pihak kami.


*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb

Tahun sebelum:
Tahun selepas:
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb

Kembali