Borang Maklumbalas Bayaran Program Subsidi Upah (PSU)

Borang ini merupakan saluran rasmi PERKESO bagi majikan yang ingin mengemukakan maklumbalas mengenai kes Lebihan Bayaran, Aduan Suspend dan Aduan Pekerja.

Tuan/puan DIKEHENDAKI memilih ‘Jenis Maklumbalas’ seperti berikut:

  1. Telah/persetujuan bayaran balik PSU: Bagi tujuan membuat bayaran balik; ATAU
  2. Permohonan Perincian Bayaran: Bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan Bayaran PSU yang diterima; ATAU
  3. Lain-lain Aduan: Maklumbalas berkenaan Notis Bayaran Balik
  4. Sekiranya majikan ingin membuat pemulangan lebihan bayaran PSU yang diterima, sila gunakan butiran akaun bank seperti di bawah.

Butiran akaun bank PERKESO adalah seperti berikut:

Nama Akaun

: AKAUN NO. 2 - BAYARAN SIP PRIHATIN

No. Akaun Bank

: 5644-2751-5459

Nama Bank

: Maybank Berhad

No.BRN

: GB0001276S

Recipient Reference

: (Kod Majikan)(PSU X)

Contoh Recipient Reference

: A0123456789A PSU 3.0

NOTA:

1. Sila masukkan kod majikan dan jenis PSU pada Recipient Reference seperti diatas.

2. Bagi bayaran melalui cek, PASTIKAN kod majikan diisi di bahagian belakang cek.


Kembali