Borang Aduan Majikan

Borang ini merupakan saluran rasmi PERKESO bagi sebarang aduan dan pertanyaan berhubung Inisiatif Kerajaan. Tuan/Puan hendaklah melengkapkan butiran dan maklumat untuk semakan dan tindakan daripada pihak kami.*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb

Kembali