Borang Aduan Orang Berinsurans (SIP Prihatin 1.0)

Borang ini merupakan saluran rasmi PERKESO bagi sebarang aduan dan pertanyaan berhubung Inisiatif Tambahan Khas: Kita Prihatin. Tuan/Puan hendaklah melengkapkan butiran dan maklumat untuk semakan dan tindakan daripada pihak kami.

Tarikh Mula CTG :
Tarikh Akhir CTG :


*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb


Kembali