Borang Aduan Orang Berinsurans

Borang ini merupakan saluran rasmi PERKESO bagi sebarang aduan dan pertanyaan berhubung permohonan tuntutan Faedah SIP. Tuan/Puan dikehendaki melengkapkan butiran maklumat seperti berikut:


*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb
*Saiz fail tidak boleh lebih dari 2Mb

Kembali